Detay: Tek omuz


Bu kış da devam ediyor, ama form değiştirerek. Volümlerle veya aksesuarlarla tek omuza dikkat çekilmeye devam ediyor...

0 yorum:

Toolbar